Företagsekonomi: Kandidatkurs i Business and data analytics

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Företagsekonomi: Kandidatkurs i Business and data analytics

Kursen i "Business and Data Analytics" har utvecklats för att möta det växande behovet av ekonomer som kan förstå och använda data och även så kallad massive data, som en del i det strategiska beslutsfattandet i en organisation. För att kunna arbeta med data krävs en kunskap kring och förståelse för hur man i en organisation kan arbeta med data samt hur den kunskap som kan hämtas ur data och "massive data" kan analyseras. Att kunna värdera och kritiskt granska den kunskap som kan genereras ur data är en förutsättning för att förstå hur kunskapen sedan kan användas som underlag till strategiskt beslutsfattande i en organisation. Inom ramen för den här kursen får studenter fördjupa sig inom områdena strategi, strategiskt beslutsfattande, statistisk analys och statistik inlärning samt förståelse för hur kunskap genereras och kan värderas i relation till tillämpning av statistiska metoder.

https://fek.lu.se/utbildning/kursutbud-och-schema/kurser-pa-grundniva

Förkunskaper

Företagsekonomi 1-60 hp, varav grundkurs i företagsekonomi 1-30 hp (FEKA90) eller motsvarande och fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (FEKG11, FEKG21, FEKG51, FEKG61 och FEKG91) eller motsvarande samt statistik 15 hp.  

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi: Kandidatkurs i Business and data analytics

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön