Bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom ämnet modersmål

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom ämnet modersmål

Kursen ger fördjupad kunskap om aktuell forskning som berör elevers lärande inom ämnet modersmål i skolan, adekvat forskningsmetodik att tillämpa på modersmålselevers lärande, samt färdigheter för yrkespraxis i bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom modersmålsundervisning.

Kursen baseras på forskning om flerspråkighet och språk- och kunskapsutveckling i skolan och samhället samt på beprövad yrkespraxis om bedömning och dokumentation av elevers språk- och kunskapsutveckling inom modersmålsämnet. I kursen tränar sig studenterna i att analysera och bedöma elevers muntliga och skriftliga språkproduktion, med stöd i den egna kunskapen om modersmålets språksystem. Studenterna lär sig också använda observation och dokumentation av elevers språkproduktion som ett redskap för analys och bedömning, dels av hur långt eleverna hunnit i sin språkutveckling, dels hur stöd för den fortsatta språkutvecklingen på modersmålet kan utformas.

https://www.sol.lu.se/kurs/FLRB20

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 30 hp godkända poäng från kursen FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning, eller motsvarande kurser till exempel inom ämnena flerspråkighet, lingvistik eller svenska som främmande språk.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom ämnet modersmål

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön