Beräkningsvetenskap: Modellering i beräkningsvetenskap

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Beräkningsvetenskap: Modellering i beräkningsvetenskap

Kursens ger en överblick över grundläggande modelleringstekniker inom beräkningsvetenskap. Studenterna får en introduktion till matematisk modellering av problem inom naturvetenskap och till hur dessa modeller kan hanteras med beräkningsmetoder. Särskilt behandlas differentialekvationsbaserad modellering, maskininlärning för databaserad modellering, och Monte Carlo-metoder för statistisk modellering.

Kursen behandlar:
Modellering baserad på differentialekvationer: Numeriska metoder för ordinära differentialekvationer och konvergensordning. Tillämpningar rörande exempelvis cellomprogrammering eller sjukdomsspridning mellan städer.
MKMC-metoder: Centrala gränsvärdessatsen, Metropolis-Hastings algoritm och felskattning. Tillämpningar hämtade från statistisk termodynamik.
Maskininlärning och stora datamängder: Användning av stora datamängder för att skapa modeller genom maskinlärning samt belysning av vilka förutsättningar som krävs för att kunna göra detta. Tillämpningar hämtade från klimatvetenskap.
Felkällor i beräkningsmodellering såsom modelleringsfel, diskretiseringsfel och statistiska fel.
Relevanta aspekter rörande ämnets möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling

https://maths.lu.se/utbildning/

Förkunskaper

Antingen en kandidatexamen i fysik eller 90 hp i naturvetenskapliga eller tekniska studier, inklusive 43,5 hp i matematik, där kurs motsvarande NUMA01 Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp och 7,5 grundläggande matematisk statistik ska ingå. Engelska 6/B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Beräkningsvetenskap: Modellering i beräkningsvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön