Åldrande i ett föränderligt samhälle

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
3 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Åldrande i ett föränderligt samhälle

Vill du läsa en kurs om åldrande och hälsa, som bidrar till ett livslångt lärande med fokus på hur lagstiftning, samhälleliga strukturer, ny teknologi, livsstil, normer och attityder inverkar på aktivitet och delaktighet under senare delen av livet? Kursen är för dig med erfarenhet inom området, som yrkesverksam, anhörig, beslutsfattare eller till dig som vill få ökad förståelse för åldrande och hälsa.

Kursens innehåll

Under kursen kommer åldrande studeras utifrån biologiskt, kronologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. En holistisk syn på begreppet hälsa kommer utgöra grunden för förståelsen av livskvalitet i relation till människans livslopp och samhällets utveckling. Kursen berör livsstilsrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i livslängd och livskvalitet på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Synen på ålder och åldrande kommer belysas utifrån möjligheter att vara delaktig i samhället både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Teorier om ålder och ålderism i relation till åldrande och hälsa kommer studeras utifrån gällande lagstiftning och regelverk, normer och attityder samt mångkulturella perspektiv i samhället.

Kursens genomförande

Kursen ges på deltid och inkluderar såväl undervisning på plats som självstudier individuellt och i grupp.

Föreläsningar kommer ges som inspiration till fortsatt fördjupning i de studieuppgifter som ingår i kursen. I studieuppgifterna ska du med utgångspunkt i kurslitteratur och aktuell forskning visa på kunskap och förståelse inom egenvalda utvecklingsområden i relation till kursmålen.

Vid kursens workshoppar och seminarier kommer du som student få möjlighet att identifiera och diskutera förhållanden som riskerar inverka negativt på åldrande och hälsa samt föreslå åtgärder som främjar hälsa, livskvalitet och delaktighet i samhället.

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Åldrande i ett föränderligt samhälle

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön