Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi

Vill du arbeta för att skapa en renare värld och ett samhälle med färre kemikalieproblem? Masterprogrammet om kemiska miljörisker och ekotoxikologi passar dig som vill kunna mer om kemiskt betingade miljörisker och vilka konsekvenser miljögifterna har för människor och djur.    

Under masterutbildningen får du kunskap om vad som sker när skadliga ämnen av olika anledningar släpps ut i naturen. Du får lära dig om miljögifternas kemi, ursprung och spridningsvägar, men också deras nedbrytning, anrikning, utsöndring samt effekter på organismer och miljön. Detta masterprogram är en lämplig inriktning för dig som vill arbeta både med förebyggande åtgärder och med existerande miljöproblem.

Som student lär du dig metoder och tekniker som används för analys av olika kemiska föreningar i mark, vatten och luft samt metoder för att bestämma ämnenas miljöfarlighet. Du studerar även hur olika föroreningar sprider sig i naturen och anrikas i levande organismer. Masterprogrammet ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret består av kurser i riskanalys, ekotoxikologi, tillämpad ekotoxikologi och miljöövervakning. Den sistnämnda av dessa fyra kurser kan ersättas av praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket skapar goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Om du är intresserad av det alternativet ska du kontakta studievägledaren vid anmälan till programmet för information om upplägget.

Karriärmöjligheter

Det här är en utbildning som speciellt riktar sig till dig som vill arbeta med exempelvis miljöövervakning och riskhantering inom företag eller myndigheter. Många som har läst utbildningen arbetar idag som miljöskyddshandläggare, miljökonsulter inom förorenad mark eller som miljöskyddsinspektörer. Masterprogrammet ger också en god bas för forskarutbildning inom området.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning/kemiska-miljorisker-och-ekotoxikologi

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning

Förkunskaper

Inriktning Kemiska miljörisker och ekotoxikologi: För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskap, grundkurs, 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp kemi. Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön