Rättssociologi: Arbetslivspraktik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Rättssociologi: Arbetslivspraktik

RÄSA40 Rättssociologi Arbetslivspraktik  

Studenter som läser ämnet Rättssociologi har möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Syftet med kursen är att förbereda studenten för ett framtida arbetsliv genom att ge studenten dels möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter, dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare. Den verksamhetsförlagda praktiken inom rättssociologi kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands.

Uppgifterna utförda under praktiken ska ha anknytning till utbildningen och studenten ska ges möjlighet att använda och utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt erhållna genom tidigare studier inom rättssociologi.

Det är studentens ansvar att ordna en praktikplats samt att finansiera resor och bostad under studietiden. Studenten får inte erhålla lön ifrån praktikplatsen. För att bli registrerad på kursen krävs att praktikplatsens handledare och de huvudsakliga arbetsuppgifterna har godkänts av kursens examinator. Undervisning sker genom övningar i form av nätbaserade seminarier samt ett avslutande campusbaserat examinationsseminarium. Deltagande i undervisningen är obligatorisk.

Praktikperioden löper över 20 veckor, varav 16 veckor ska genomföras på praktikplatsen. Undervisningsdelen med inlämningsuppgifter, seminarier samt ett avslutande seminarium med presentation av kursdeltagarnas avslutande inlämningsuppgift omfattar 4 veckor. Praktikdelen motsvarar 24 högskolepoäng och undervisningsdelen 6 högskolepoäng. Senast 6 veckor före praktiken påbörjas ska studenten lämna in en praktikplan som inkluderar en beskrivning av praktikplatsen och de uppgifter som studenten ska arbeta med under praktiken. Praktikplanen ska godkännas av kursansvarig. Innan praktiken påbörjas ska ett trepartsavtal upprättas mellan praktikgivare, student och universitet.

Länk till kursens hemsida https://www.soclaw.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/rattssociologi-arbetslivspraktik-rasa40

https://www.soclaw.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/rattssociologi-arbetslivspraktik

Förkunskaper

Grundläggande samt 120 hp samhällsvetenskapligt ämne varav fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp ska utgöras av rättssociologi.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Rättssociologi: Arbetslivspraktik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön