Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning

Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på den arbetsrättsliga regleringens tillämpning i arbetslivet. Den syftar även till att ge fördjupade kunskaper om förhandlingar, konfliktlösning och lagstiftning, medel att reglera arbetslivet samt juridisk och samhällsvetenskaplig metod. Kursen inleds med en genomgång av centrala förhandlingsteoretiska problemställningar av relevans för arbetsmarknadsförhandlingar såsom förhandlingsstyrka, förhandlarnas kompetensområde och mandat, aktörernas strategi- och taktikval, omgivningens betydelse för förhandlingar samt andra aktörer i förhandlingsprocessen, t ex medlare. Därefter behandlas den formella grunden för förhandlingar på arbetsmarknaden. Förhandlingsordningar enligt lag och avtal gås igenom. Lagen om rättegången i arbetstvister och arbetsdomstolens roll som specialdomstol på arbetsmarknaden studeras liksom empiriska förhandlings- och domstolssituationer. Vidare ges en översikt över teorier om företagsdemokrati och arbetsrätt i tillämpning samt analyser av faktorer som påverkar att lagar kan tillämpas enligt sina syften. Undersökningar rörande effekter av arbetsrättsliga reformer behandlas också.

Förkunskaper

Grundläggande samt HURB04 Arbetsrätt I, HURB05 Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext, HARG06 Arbetsrätt II och HARG16 Internationell och komparativ arbetsrätt, alternativt 60 högskolepoäng i handelsrätt inklusive HARG06 Arbetsrätt II och HARG16 Internationell och komparativ arbetsrätt.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön