Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs

I kandidatkursen får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och det nordiska språkområdet.

Kursens innehåll

Kandidatkursen i svenska består av två valbara delkurser och en kandidatuppsats.

Under hösten 2024 har du möjlighet att välja mellan följande delkurser:

NOIB01 Isländska: En introduktion. I kursen ingår en genomgång av isländskans struktur vad gäller uttal, böjning, ordbildning och syntax. Du får läsa och översätta nutida isländska texter med hjälp av ordböcker och andra resurser och skriva egna enklare texter. För den språkhistoriskt intresserade ger kursen en bättre förståelse för svenska språkets framväxt. 

NODB11 Danska: En introduktion. Kursen behandlar först och främst nutida danskt språk i tal och i skrift. Det danska språksystemet studeras med hänsyn till ordklasser, ordböjning, ordförråd, uttal och historia, under jämförelse med svenskan. Den nya danska litteraturhistorien presenteras genom studiet av kortare fiktionstexter. Efter genomgången kurs kommer du att ha förmåga att läsa och förstå skriven danska samt talat danskt riksmål utan större problem. Övningar i att översätta från danska till svenska ingår också.

SVEG35 Språkkonsult: Svenska som andraspråk. Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk med utgångspunkt i teorier om andraspråksinlärning. Särskilt fokus läggs på identifiering av utvecklingsstadier och typiska drag hos vuxna andraspråkstalare av svenska. Detta ger redskap för att förstå och beskriva vuxnas andraspråkskompetens och skapa språkutvecklande arbetssätt.

SVEG33 Språkkonsult: Interkulturell kommunikation 7,5 hp. I kursen får du utveckla en förståelse för kommunikationsprocessen med fokus på interkulturella möten. I kursen introduceras grundläggande begrepp i området interkulturella studier. Du lär sig att tillämpa pragmatiska, samtalsanalytiska och textanalytiska perspektiv på interkulturell kommunikation. Dessutom får du en grundläggande förståelse för de interkulturella aspekterna av tolkning och översättning.

SVEG34: Språkkonsult: Tala, övertyga, argumentera 7,5 hp. I denna kurs lär du dig att systematiskt förbereda dig för olika muntliga kommunikationssituationer och göra medvetna retoriska val av innehåll, disposition, språkdräkt och framförande. Kursen utgår från praktiska övningar i retorisk argumentation där du tränar på att utveckla resonemang, växla perspektiv och att argumentera utifrån olika ståndpunkter. 

SVEM42: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs 7,5 hp. Kursen utgår från traditionella teorier om språkförändring och de nordiska språkens historia, men även nyare teorier om språkförändring behandlas. Du får läsa och diskutera olika föreslagna lösningar på några språkhistoriska problem, och fördjupar dig sedan i ett specifikt problem.

I uppsatskursen får du tillämpa de kunskaperna du har inhämtat under tidigare kurser i en enklare forskningsuppgift inom ämnet svenska. På kursen behandlas språkvetenskaplig teori och metod, och du lär dig att självständigt kunna urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt får du befästa din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Kursens genomförande

Undervisning kan förekomma både dag- och kvällstid, beroende på delkursval. Se scheman på institutionens hemsida.

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet Svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i Svenska/Nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVEK10

Förkunskaper

Grundläggande samt SVEA20 Svenska, språklig inriktning, fortsättningskurs 60 hp i svenska, språklig inriktning) eller motsvarande kunskaper.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön