Läkarprogrammet

Lunds universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Lund
360 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Läkarprogrammet

Vill du arbeta med människor? Tycker du att det låter lockande att kombinera medicinska kunskaper, praktiska färdigheter och vetenskapligt tänkande? Vill du ha ett spännande och utmanande yrke? Då kan läkaryrket vara något för dig!

  • 360 hp
  • 6 år, startar höst och vår
  • Leder till läkarexamen

Läkarprogrammet är tolv terminer och leder till läkarexamen. På de första fyra terminerna lär du dig om den friska kroppen, om sjukliga förändringar och om hur människor upplever hälsa och sjukdom. PBL (problembaserat lärande) är bärande undervisningsmetod. Undervisningen innebär arbete i grupp och utgår från olika fall. Även föreläsningar, teoretiska gruppövningar, övningar i undersökningsteknik med studentkamrater och en del klinisk praktik ingår. Under termin 5 förbereder du dig ytterligare, både teoretiskt och praktiskt, på att verka i sjukvården och gör dessutom ett kortare vetenskapligt projektarbete. Under dessa terminer måste du successivt ta allt större ansvar för ditt eget lärande. Detta är en viktig förberedelse för de kliniska terminerna.  

På termin 6-9 integreras kunskaperna från tidigare kurser med diagnostik, behandling och bemötande vid olika sjukdomar. De teoretiska kunskaperna belyses vid falldiskussioner (case) då du förväntas vara väl förberedd. Du tränar undersökningsteknik och deltar aktivt i simulerade övningar av alltmer komplexa scenarier från sjukvården. Samtidigt tillbringar du mycket tid i sjukvården under handledning och får då tillämpa de teoretiska och praktiska kunskaperna. Här förekommer också jourer på kvällar och helger.

Termin 10 ägnas åt examensarbete och termin 11 och 12 åt öppenvård, akuta sjukdomstillstånd samt valbara moment. Du tillbringar mycket tid på vårdcentral med alltmer självständigt kliniskt arbete.

Under utbildningen förväntas du att med stöd av de teoretiska och praktiska momenten ta stort ansvar för ditt eget lärande och för din professionella utveckling. Arbetsinsats och engagemang som krävs för att klara studierna är stundtals hög.

Studierna bedrivs under termin 1-3 huvudsakligen i Lund, under termin 4-5 huvudsakligen i Lund eller Malmö och under termin 6-9 i Helsingborg, Lund eller Malmö samt vid andra sjukhus i södra Sverige. Termin 11-12 är förlagda till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i södra Sverige.

Inför kliniska placeringar kräver vissa verksamheter utdrag ur belastningsregistret. Sjukvården kan avböja tillträde om det finns uppgifter i belastningsregistret som kan innebära risk för patientsäkerheten eller för förtroendet för sjukvården. Då kan studenten inte genomföra moment i sjukvården och inte delta i examinationer

Läkarutbildningen innehåller moment mot vilka vissa personer kan känna betänkligheter, t.ex. djurförsök, abort, preventivmedel, blodtransfusion samt transplantation. Den som vill genomgå läkarutbildningen har dock skyldighet att inhämta kunskaper och färdigheter även inom sådana områden. För vissa moment förekommer särskilda krav, exempelvis under de delar av utbildningen som sker i vården. Där gäller vårdens regler för hygien, arbetskläder, sekretess och professionalism. I utbildningen ingår förutom praktiskt patientarbete även simuleringar och träning av praktiska färdigheter, till exempel undersökning av andra, att själv bli undersökt samt handledning av andra. Dessa moment är obligatoriska.

Arbetet som läkare är intressant och varierande. Det kliniska arbetet är olika beroende på vilken specialitet man arbetar inom.  Läkare arbetar även med undervisning, forskning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Det är möjligt för läkare att arbeta i andra länder. Läkarprogrammet vid Lunds universitet är utformat för att förbereda dig för dessa möjligheter.

Efter studierna

Studierna på läkarprogrammet leder fram till läkarexamen som ger möjlighet att ansöka om läkarlegitimation. Därefter kan man genomföra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst 5 år för att bli specialist. Denna period inleds med en ettårig bastjänstgöring (BT)

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Läkarexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Läkarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön