Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5

Sociologi - Kandidatprogram, antagning till senare del, termin 5.

Det är nu möjligt att söka till termin 5 på Kandidatprogrammet i Sociologi om du redan har läst:

  • Sociologi: grundkurs 30 hp, SOCA20 eller Sociologi: socialpsykologi, SOCA30
  • Sociologi: fortsättningskurs 30 hp, SOCA06 samt
  • 60 hp i andra ämnen.

Kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO) är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Programmet har en tydlig arbetsmarknadsanknytning och samverkan med organisationer och myndigheter är integrerad i utbildningen.

Koppling till arbetsmarknaden

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper. Detta tar vi särskilt fasta på i det här programmet och vi säkerställer att du under programmets gång får gedigna kunskaper i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Undervisning i teori och metod integreras vilket bidrar till att utveckla din analytiska förmåga och din analytiska flexibilitet, det vill säga förmåga att undersöka och analysera olika typer av fenomen.

Programmets arbetsmarknadsprofil blir särskilt tydligt under den femte terminen som ägnas helt åt tillämpad sociologi och som bedrivs i samverkan med organisationer och myndigheter utanför universitetet.

Arbetsmarknadsanknytning och praktik

Genom att gå programmet kommer du att få tillgång till både

  • den arbetsmarknadsanknytning som ingår i termin 5,
  • och även den praktikkurs som erbjuds programstudenter efter programmets avslut.

Efter programmet

Efter examen finns möjlighet att söka en praktikkurs om 30 hp som kan tillgodoräknas i en mastersexamen.

Läs mer

Läs mer om kandidatprogrammet och se programmets innehåll termin för termin på: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSCO

För mer information om kandidatprogrammet i Socialantropologi och antagning till termin 5 kontakta gärna studievägledare Lena Mårtensson, studievagledare@soc.lu.se, tel 046-222 68 92.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande de fyra första terminerna på Kandidatprogrammet i Sociologi (dvs Grund- och fortsättningskurs i Sociologi 60 hp (motsv SOCA20 och SOCA06, vilka inkluderar 17,5 hp metod), och därutöver 60 hp valfria avslutade kurser), samt Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön