Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Helsingborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Helsingborg

Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation

Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet.

Under kursen genomför du en verksamhetsförlagd praktik som omfattar minst 16 veckor heltidsarbete eller 32 timmar per vecka under 20 veckor. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska du arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Under praktiken skapar du dig en portfölj med olika arbetsprover som blir en del av ditt CV och kan användas vid framtida arbetsansökningar.

Under kursen kommer du bland annat att lära dig:

  • Att analysera en organisations formella och informella kommunikation
  • Att använda teorier i praktiskt kommunikationsarbete
  • Att identifiera och analysera styrkor och svagheter i en organisations strategiska kommunikationsarbete
  • Att självständigt finna lösningar på identifierade problem i en organisations kommunikation
  • Att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens i relation till arbetsuppgifter i yrkeslivet.

Tänk på att inför kursens start bör du ta kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik. På institutionens hemsida www.isk.lu.se finns information om de kriterier som en praktikplats ska uppfylla för att godkännas som praktikplats.

Observera att kursen ges på engelska.

https://www.isk.lu.se/utbildning/fristaende-kurser

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 150 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i strategisk kommunikation eller motsvarande. Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer. Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges för internationella studenter.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön