Sociologi: Examensarbete för magisterexamen

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Sociologi: Examensarbete för magisterexamen

In English Below

SOCM15, Sociologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp. Ges hösttermin och vårtermin. Magisterkurs/Avancerad nivå. För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.

Kursen är en avancerad uppsatskurs som ger dig möjlighet att utveckla och tillämpa de kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig under tidigare studier. Du väljer själv tema för uppsatsarbetet. Stor vikt läggs vid formuleringen av ett vetenskapligt, relevant problem samt vid tillämpningen av sociologiska teorier och metoder. Viktigt är också att uppsatsen förhåller sig till aktuell och relevant forskning. Undervisningen består framför allt av enskild handledning och seminarier.

Master eller magister

Masterexamen uppnås efter 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå. Den tvååriga masterexamen är en påbyggnad på en kandidatexamen eller annan treårig examen på grundnivå och kräver alltså totalt fem års högskolestudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng (ECTS credits). Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years). 

En magisterexamen eller en "ett-årig master" är också en påbyggnad av en treårig examen men kräver istället totalt fyra års studier. 

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående masterkurser på soc.lu.se.

Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

*************************************
Information in English

Course name: SOCM15 Sociology: Master (One Year) Thesis, 15 credits. Autumn and spring semester. Master's course/Advanced level. To be eligible for a master's course you must have passed the bachelor/undergraduate level.

The course is an advanced thesis course that gives you the opportunity to develop and apply the knowledge and skills you acquired during previous studies. You choose the theme for the thesis yourself. Great emphasis is placed on the formulation of a scientific, relevant problem and on the application of sociological theories and methods. It is also important that the thesis relates to current and relevant research. The teaching mainly consists of individual tutoring and seminars.

Application for this course is open from mid March to mid April, and from mid September to mid October, each year (Swedish national application dates).

Please apply via the Lund University Swedish website lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCM15. If you already are on this page, look for the brown button "anmälan".

Ask our Study Adviser for assistance: studievagledare@soc.lu.se

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i sociologi eller motsvarande, 15 högskolepoäng sociologi eller motsvarande på avancerad nivå samt 15 högskolepoäng metod och/eller vetenskapsteori på avancerad nivå.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi: Examensarbete för magisterexamen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön