Professionellt socialt arbete

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Helsingborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Helsingborg

Professionellt socialt arbete

Vill du ha verktygen så att du kan reflektera och analysera interventioner i socialt arbete? På denna kurs får du göra en interventionsplan utifrån realistiska fallbeskrivningar.

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill ha fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete. Kursen ingår i socionomprogrammet och kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete.

Under kursen får du:

  • verktyg för reflektion och analys av interventioner
  • ta del av realistiska fallbeskrivningar som ligger till grund för en interventionsplan
  • kunskap om hur ett socialt problem kan hanteras ur till exempel juridiska, professionella, vetenskapliga och etiska infallsvinklar

På kursen gör du ett större enskilt arbete med pedagogiska inslag som ska stimulera dig att reflektera över lärandeprocesser inom kunskapsinhämtning.

Du genomför det enskilda arbetet i form av en interventionsplan, det vill säga du tar fram ett förslag på hur ett socialt problem kan hanteras och lösas med en utvärdering ur en rad infallsvinklar. Denna interventionsplan ska också utgå från realistiska fallbeskrivningar kring någon form av problematik, samt motiveras genom stöd i aktuell forskning och i praktik. Under kursen ska du dessutom ta reda på hur professionella praktiker själva skulle angripa problemet du väljer ha i din interventionsplan.

Du får handledning av både lärare och av brukare när du gör din interventionsplan.

Efter kursen

Målet med kursen är att öka din kompetens, reflektionsförmåga och kunskap vad gäller val av intervention. Trots bibehållande av komplexitet vad gäller problembild och lösningsförsök ska du med hjälp av bland annat forskning och etik föreslå och kunna argumentera för en intervention. 

Förkunskaper

Kandidatexamen i socialt arbete, eller minst 90 hp i socialt arbete (el motsvarande).

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Professionellt socialt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön