Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård

Är du intresserad av att jobba för ett bättre miljötillstånd i sjöar och hav, i våtmarker och vattendrag? Detta masterprogram ger dig kompetens i hur man restaurerar vattenmiljöer och vilka tekniker som används i sammanhanget. Du får även kunskap i vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda vattenmiljöerna.    

Förorenade vattenmiljöer och förändringar av vattendrag är ett faktum till följd av mänsklig aktivitet. Det pågår ett ständigt arbete för att komma till rätta med dessa problem, såväl nationellt som globalt. Masterutbildningen i vattenvård vänder sig till dig som är intresserad av hur människors aktivitet påverkar våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Du får lära dig om miljöproblem som påverkar dricksvatten, badvatten, fiske, vattenflöden och biologisk mångfald. Som student får du under utbildningen också god insikt i hur vattenvårdsarbetet fungerar i Sverige och Europa. Masterprogrammet ger dig även kunskap om restaureringar, vattenreningstekniker samt åtgärder för skydd av vattenmiljöer. Utbildningen ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret inleds med en kurs i riskanalys alternativt limnologi och marinbiologi. Därefter följer kurser i geologi i samhället samt akvatisk ekologi alternativt hydrogeologi. Avslutningsvis läser du vattenvård. Den sistnämnda av dessa kurser kan ersättas av praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Om du är intresserad av det alternativet ska du kontakta studievägledaren vid anmälan till programmet för information om upplägget.

Karriärmöjligheter

Med en examen i vattenvård kan du arbeta med vattenvårdsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå eller inom den privata sektorn som konsult med vatteninriktning. Vattenfrågor är också viktiga inom biståndsvärlden, vilket innebär att du får möjlighet att jobba på ett internationellt plan. Masterprogrammet ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning/vattenvard

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning/vattenvard?q=utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram-avance

Förkunskaper

Inriktning Vattenvård: För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskap, grundkurs, 15 hp miljörätt samt 15 hp ekologi. Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön