Hälsovetenskapligt basår

Lunds universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Lund
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Hälsovetenskapligt basår

Vill du jobba inom vården? Saknar du särskild behörighet i matematik eller naturvetenskap? Det hälsovetenskapliga basåret ger dig möjligt att komplettera din gymnasieutbildning och antas till något av fakultetens professionsutbildningar.

Nu kan du komplettera din gymnasieutbildning med förkunskaper i matematik och naturkunskap för fortsatta studier på grundnivå inom något av programmen; arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut-, logoped-, röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet.

Under det hälsovetenskapliga basåret förbereds du för högskolestudier inom det hälsovetenskapliga området, genom att du får studera i en miljö och på ett sätt som underlättar dina fortsatta studier. Under utbildningens gång ges du möjlighet att lära dig mer om de efterföljande programmen som du kan söka till efter basåret, på så sätt får du tid att fundera på vilket av programmen som passar dig bäst. Antalet platser till efterföljande program är begränsat, läs mer om det nedan.

"Det hälsovetenskapliga basåret ger en gedigen introduktion till hur det är att studera på universitet och ger goda förkunskaper till kommande studier inom hälsovetenskap - Tidigare student på basåret.

Programstart: Hösttermin.
Antal platser: Planerat för 45 studenter (from HT24).
Programmets längd: Två terminer (40 veckor) varav 30 förutbildningspoäng (fup) och 30 högskolepoäng (hp). 
Språk: Svenska.

Om kurserna

Matematik och naturkunskap ges på motsvarande gymnasienivå och ger förutbildningspoäng. Du får även introduktion till universitetsstudier, vetenskapligt förhållningssätt och till det hälsovetenskapliga vetenskapsområdet och dess professioner. Dessa kurser ges på högskolenivå och ger högskolepoäng.

Termin 1 - hösttermin
Introduktion till hälsovetenskaplig matematik - 15 fup
Introduktion till universitetsstudier - 7,5 hp
Introduktion till hälsovetenskap - 7,5 hp

Termin 2 - vårtermin
Introduktion till hälsovetenskaplig statistik och naturkunskap - 15 fup
Hälsofrämjande vård - 7,5 hp
Att förstå hälsovetenskaplig forskning - 7,5 hp

Efter basåret kan du fortsätta på något av efterföljande program

Efter godkänt basår har du rätt att antas till något av efterföljande program på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, med start nästkommande höstantagningsomgång: 

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Audionomprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet (för behörighet krävs även även Idrott och hälsa 1)
  • Logopedprogrammet
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet

Antalet platser för basårsstudenter är begränsat per program

Du är garanterad en plats på något av de efterföljande programmen, antalet basårsplatser per program är begränsat och varierar efter respektive programs storlek varje läsår. Det är alltså inte en garanti att du kommer in på det program du prioriterat högst. Om något av programmen får fler sökande än det finns basårsplatser, fördelas platserna genom lottning. Om du inte får plats på det program du prioriterat högst erbjuds du plats på något av de andra programmen enligt din prioriteringsordning.

Du söker till efterföljande program under tiden du studerar på basåret, då har du fått möjlighet att bekanta dig med de olika programmen under drygt halva utbildningen. En basårsplats på efterföljande program ges endast en gång och under förutsättning att du har sökt till samtliga sex program inför hösttermin på Antagning.se, i prioriteringsordning, och senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Läs mer om basåret i utbildningsplanen, följ länken nedan.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hälsovetenskapligt basår

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön