Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Är du samhällsengagerad? Intresserad av internationella frågor så som ansvarsutkrävande i konflikter, diskriminering, asyl- och flyktingpolitik? Kanske brinner du för yttrandefrihet eller barns rättigheter? Oavsett om du vill arbeta med mänskliga rättigheter internationellt eller i Sverige, som akademiker eller ute i verksamheter är det här en utbildning för dig.

Allmänt om programmet

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en treårig fler- och tvärvetenskaplig utbildning där vi förenar studier i ämnet med individuell specialisering. Att vara ett fler-eller tvärvetenskapligt ämne innebär att vi ser mänskliga rättigheter genom olika perspektiv. Vi använder olika slags teorier och metoder för att undersöka och förstå vår omvärld.

Genom programmet förenar vi historiska, filosofiska, samhällsvetenskapliga och juridiska perspektiv. Detta för att du ska få förståelse för och få ett analytiskt förhållningssätt till komplexiteten av begreppet mänskliga rättigheter.

Utbildningen behandlar såväl internationella som nationella frågor där frågeställningarna ständigt utvecklas och förnyas. Vi förankrar undervisningen i aktuella frågor och studerar mänskliga rättigheter både som idé och praktik.

Programmets struktur

Programmet är uppbyggt i två delar. Under programmets första tre terminer bygger du upp en bred flervetenskaplig ämnesbas, du kommer att träna upp dina metodologiska färdigheter genom att planera och genomföra mindre projekt, individuellt och i grupp.

Du ställs inför frågor som:

  • Vad är mänskliga rättigheter?
  • Vem har mänskliga rättigheter?
  • Varifrån kommer mänskliga rättigheter?
  • Hur skyddas och implementeras mänskliga rättigheter?
  • Hur kan ett komplext fenomen som mänskliga rättigheter studeras vetenskapligt?

Under termin 4-6, specialiserar du dig i ett ämne du är intresserad av. Du börjar med en termin av valbara kurser, här kan du antingen läsa en kurs i Sverige eller i utlandet. På termin 5 har du möjligheten att välja mellan att göra praktik eller utlandsstudier.

Sista terminen är du att redo för att producera ditt eget vetenskapliga verk, ditt examensarbete.

Efter utbildningen

Efter programmets sex terminer tar du en filosofie kandidatexamen i mänskliga rättigheter. Du har förvärvat goda ämneskunskaper och har färdigheter i att söka information, analysera, skriva och argumentera. Du har erfarenheter av att tänka kritiskt, samarbeta och ta individuellt ansvar.

Om du nu vill ut på arbetsmarknaden eller fortsätta på den akademiska linjen är helt upp till dig själv. Du är nu en Människorättsvetare!

http://www.hist.lu.se/program/RGMRS

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön