Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
1.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande

Kursen ger en introduktion till handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Innehållet är utformat för att möta behov hos, och vara relevant för aktiva eller blivande kliniska handledare vid utbildningsprogram på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kursens innehåll

Under kursen introduceras deltagarna bland annat till forskningsbaserade, användbara modeller för handledning och återkoppling samt professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i aktivt lärande och med studentens lärande i centrum. Exempel på aktiviteter under kursen är självskattning av handledning, planering av handledning i relation till kursmål samt observation och återkoppling inklusive feedforward.

Kursens genomförande 

Kursaktiviteternas omfattning är 40 timmar, utspridd på tre månader. Tre obligatoriska tillfällen är schemalagda medan övriga moment utförs individuellt eller med kurskollegor och studenter på tider som passar. Obligatoriska tillfällen hösten 2024 är planerade följande dagar och tider:

  • Torsdag den 12 september, klockan 8.00-12.00, på campus (självstudier klockan 13.00-16.00)
  • Fredag den 18 oktober, klockan 8.00-12.00, på campus (självstudier klockan 13.00-16.00)
  • Onsdag den 27 november, klockan 8.00-12.00, digitalt. 

Deltagarna genomför autentiska kursmoment, det vill säga prövar modeller och tillämpar det man lärt sig i den kliniska handledningen på sin arbetsplats.

Efter kursen

Kursen ger en god grund för handledning av studenter i VFU. Du får också möjlighet att knyta kontakter med andra handledare.

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänd yrkesexamen från någon av följande program; audionom-, arbetsterapeut-, fysioterapeut-, logoped-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterskeprogrammet.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön