Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Praktik

SOCN22, Praktik, 30 hp. Denna fristående kurs är ämnad för studenter som avslutat Sociologiska institutionens kandidatprogram https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSCO och https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSAN.

Kursens syfte är att ge studenterna möjlighet att lära sig yrkesrelevant kunskap, utveckla en sociologisk/socialantropologisk blick som gör det möjlighet att samtidigt förstå och se möjligheterna för att tillämpa sociologiska/socialantropologiska kunskaper och färdigheter på arbetsuppgifter och uppdrag inom organisationen. Därför beviljar kursen tid och poäng för både yrkesutövning och akademisk analys av genomförda aktiviteter och kontextuella faktorer i arbetsmiljön.

Kursen varar cirka 15 veckor med en genomsnittlig arbetsvecka på 30-35 timmar.

Resten av tiden (upp till heltid) ska avsättas till akademiska aktiviteter, vilka inkluderar att delta i undervisning (föreläsning och seminarier), föra loggbok samt arbeta med examinationsuppgifterna.

I loggboken beskriver studenten de primära aktiviteter som utförs under praktiken. Anteckningar bör ske löpande kronologiskt (gärna dagligen men åtminstone en gång i veckan) och loggboken ska efter avslutad praktik vidimeras av handledaren på praktikplatsen. Examinationsuppgifterna består av en mittseminarierapport (som avhandlas på ett mittseminarium) och ett reflektionspaper (som avhandlas på ett
slutseminarium).

Kursens specifika lärandemål finns i kursplanen: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/SOCN22

Förkunskaper

180 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, med huvudområde i sociologi alternativt socialantropologi, där är en av kurserna, SOCA50, Sociologi: Tillämpad sociologi 30 högskolepoäng  eller SANA50, Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi, 30 högskolepoäng, ingår.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet