Sociologi: Organisation och samhälle

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Sociologi: Organisation och samhälle

Distanskurs - inga fysiska träffar.

SOCB53, Sociologi: Organisation och samhälle. Ges hösttermin. Distanskurs (inga fysiska träffar). Halvfart. Detta är en temakurs.

Kursen ges på distans och all undervisning, inlämning och kommunikation äger rum på lärplattform. Du behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling.

Denna kurs (SOCB53) kan även läsas som en del av kurspaketet PSO03 (mer info om kurspaketet via denna länk).

Kursen ger dig förståelse för samhälleliga organisationer och organisationsformer utifrån samhällsvetenskapliga och sociologiska perspektiv. Kursen ger en bred introduktion till området organisationsteori med särskilt fokus på skandinaviska skolbildningar, samt en historisk översikt av klassiska och moderna sätt att beskriva och teoretisera organisationer och organisering.

Utgångspunkten för undervisningen är examinationsuppgifternas instruktioner samt individuell skriftlig återkoppling på inlämningsuppgifterna. Du har möjlighet till stöd genom fråge-och diskussionsforum.

Kursens innehåll

Moment 1. Klassisk och modern organisationsteori (2,5 högskolepoäng)

Kursmomentet introducerar studenten till klassiska och moderna teoretiska perspektiv inom det organisationssociologiska fältet. Vidare diskuteras och problematiseras vanligt förekommande begrepp såsom organisation och organisering, institutioner och institutionalisering, byråkrati, ledarskap och kultur.

Moment 2. Det sociala landskapet (2,5 högskolepoäng)

Kursmomentet bekantar studenten med ett samtida sociologiskt perspektiv på fenomenet organisation. Utifrån begreppet det sociala landskapet beskrivs organisation och social organisering som avgörande för all mänsklig interaktion och som grundläggande i det moderna samhället. Med hänsyn till att den moderna människan är mer eller mindre organiserad i olika typer av organisationer både i arbetslivet och på fritiden - såsom föreningar, företag och myndigheter - tar det sociala landskapet avstamp i sociala relationer mellan människor med olika organisatoriska tillhörigheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Vid frågor angående behörighet kontakta våra studievägledare: studievagledare@soc.lu.se

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående kurser på Sociologiska institutionens webb.

Vad är en temakurs?

Temakurser riktar sig till studenter som vill fördjupa sig inom ett visst tematiskt område. Kurserna ställer ofta inga krav på förkunskaper på högskolenivå. Observera dock att temakurserna oftast inte ger behörighet till högre nivåer. Om du vill ta en kandidatexamen i sociologi så behöver du en grundkurs, en fortsättningskurs och en kandidatkurs. Temakurserna kan ingå i en examen tillsammans med en grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs i sociologi.

Var någonstans ges utbildningen?

Detta är en distanskurs som ges av Sociologiska institutionen. Våra distanskurser är helt nätbaserade och har inga fysiska träffar.

Kursen är uppbyggd kring den digitala lärplattformen Canvas med digitala mötesplatser. Examination sker fortlöpande under hela kursens gång och samtliga moment är obligatoriska.

Se institutionens webbplats för information om våra distanskurser.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi: Organisation och samhälle

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön