Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete

Vill du bli bättre på att analysera och förstå socialt arbete och sociala problem? Denna kurs ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. Dessa kan sedan användas för att förstå sociala problem, processer och relationer på övergripande nationell nivå, såväl som på organisations- och interaktionsnivå.

Kursens innehåll

Detta är en fristående kurs som har utvecklats speciellt för att fylla socionomers behov av samhällsvetenskapliga teorier för att förstå samhället, mänskligt samspel och organisationer. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete och är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete.

Under kursen får du insikt i:

  • hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori
  • teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället
  • mikroteori som behandlar mänskligt samspel
  • teorier på mesonivå som rör samspel mellan och inom organisationer
  • hur vi konstruerar, kategoriserar och hanterar individer och sociala problem

På kursen får du också fördjupa dig i och diskutera hur olika begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för både det sociala arbetet och det sociala i allmänhet kan tillämpas.

Kursen ges på halvfart i en jämn takt under en hel termin. Hälften av undervisningstiden ägnar du åt föreläsningar och hälften åt obligatoriska seminarier.

Efter kursen

Kursen är användbar för dig som skriver uppsats, forskningsplan eller söker ingångar till analys av empiriskt material. Men den är också till för dig som efter kursen vill bli bättre på att utveckla det sociala arbetet och reflektera kring det och olika samhällsförändringar.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön