Masterprogram i miljövetenskap, Markvård

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i miljövetenskap, Markvård

Masterprogrammet i markvård gör dig till expert på att tackla problemen med förorenad mark. Markens miljö har stor betydelse både för naturens ekosystem och för människans samhällen. Utbildningen ger dig omfattande kunskap om föroreningar på markytan, i grundvatten, jordlager och berggrund.

Detta masterprogram passar dig som vill arbeta med miljöproblem orsakade av ovarsam hantering av skadliga ämnen, en problematik som drabbar såväl människor som djur och växter. Under utbildningen läser du kurser som behandlar miljö- och hälsoproblem till följd av skadliga utsläpp. Du kommer att fördjupa dig i frågor rörande förekomst och spridning av föroreningar i jordlager och berggrund samt på markytan och i grundvatten.

Det ingår även moment som ger praktiska kunskaper i hur man klassificerar och åtgärdar markföroreningar samt hur man arbetar med deponier och täktverksamhet med stöd av svensk miljölagstiftning. Du får också fördjupade kunskaper om vatten i jord och berg samt om grundvatten som spridningsmedium för miljöskadliga ämnen. Masterprogrammet ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret består av kurser i mark- och växtekologi, geologi i samhället, hydrogeologi och förorenad mark. En av de fyra valbara kurserna kan istället göras som praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Om du är intresserad av det alternativet ska du kontakta studievägledaren vid anmälan till programmet för information om upplägget.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet gör dig väl rustad för att arbeta inom det alltmer uppmärksammade och prioriterade området föroreningar i mark och grundvatten. Många som har läst programmet arbetar idag som konsulter inom förorenad mark, på både stora och små företag, samt som miljöskyddshandläggare på länsstyrelser och kommuner. Behovet av insatser finns både lokalt och på internationell nivå. Exempelvis är sjukdomar orsakade av förorenat dricksvatten globalt sett en realitet för miljontals människor, vilket kräver specialistkunskap inom mark- och vattenfrågor. Masterprogrammet ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning/markvard

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning

Förkunskaper

Inriktning Markvård: För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskap, grundkurs, 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp geologi. Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljövetenskap, Markvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön