Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus

Den amerikanske forskaren E. P. Sanders rekonstruktion av den antika judendomen i boken Paul and Palestinian Judaism (1977) blev startskottet för en revolution inom både Jesus- och Paulusforskningen. Medan Jesus och Paulus traditionellt ansågs befinna sig i ett motsatsförhållande till judendom, påbörjades på 1980-talet, en process där dessa båda historiska figurer i ökande grad kom att ses som en del av andra templets judendom.

Mot bakgrund av den senaste forskningen om Jesus, Paulus, andra templets judendom och den framväxande Jesusrörelsen presenterar kursen den nya synen på Jesus och Paulus och diskuterar hur dessa historiska gestalter kan förstås som representanter för antik judendom och hur detta påverkar förståelsen av uppkomsten av kristendomen som en ny religion.

Kursen inleds med ett obligatoriskt undervisningstillfälle i Lund och innehåller ytterligare ett obligatoriskt avslutande diskussionsseminarium i Lund. Undervisningen består av nätbaserade seminarier där kurslitteraturen behandlas, vilket förutsätter tillgång till dator, mobiltelefon eller läsplatta, samt tillgång till internetuppkoppling.

Studenterna erbjuds dessutom att delta i en ca två veckor lång studievistelse vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem, mellan den 8 och 19 oktober 2023. Här varvas undervisning och gästföreläsningar med exkursioner till platser i Jerusalem med omnejd och Galiléen. Studieresan är avgiftsbelagd såtillvida att studenten själv betalar resan, medan institutionen står för övriga kostnader med undantag för mat vid exkursioner. Detta moment är frivilligt.

Kursen examineras fortlöpande genom inlämning av papers relaterade till de nätbaserade seminarierna och genom en avslutande mindre uppsats.

https://www.ctr.lu.se/kurs/CTRR33

Förkunskaper

90 hp religionsvetenskap, varav minst 45 hp inom bibelvetenskap eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön