Samhällsgeografi: Fortsättningskurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Samhällsgeografi: Fortsättningskurs

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.  

Samhällsgeografer har god och värdefull kunskap om människans samspel med sin omgivning. Samhällsgeografi i sig handlar övergripande om människors aktiviteter och processer i relation till geografiska platser och områden. Samhällsgeografi kan som akademiskt utbildningsämne med fördel kombineras med andra universitetsämnen.

I fortsättningskursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i regional utveckling, social urbangeografi, GIS och värdefulla kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Kursen är uppdelad i fyra delkurser.

Regionen som arena i ekonomisk utveckling, 7.5 p
Under den första delkursen studeras och analyseras regionen såväl som arena i ekonomisk utveckling som arena för människors och verksamheters vardag.

Stadens sociala geografi, 7.5 p
Den andra delkursen är inriktad mot urbangeografi med särskild fokus på viktiga urbana processer som gentrifiering, segregering, social polarisering och social exkludering.

Tillämpad metod inom samhällsplanering, 7.5 p
Den tredje delkursen är en metodkurs som ger grundläggande kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt geografiska informations-system (GIS). Kunskaperna i teori och metod omsätts i ett avslutande projektarbete med fokus på urban och regional planering.

Projektarbete, 7.5 p
Den fjärde delkursen syftar till att omsätta tidigare kursinnehåll i en uppsats. Kursen utgör en viktig grund inför uppsatskurser på kandidat- och masternivå. Olika uppsatsteman kan med fördel relateras till tidigare delkursers innehåll.

Kursen ges på engelska och går både på höst- och vårtermin.

För mer information om studier vid KEG, besök http://www.keg.lu.se/utbildning.

https://www.keg.lu.se/utbildning

Förkunskaper

Grundläggande samt minst 22,5 hp från kurs motsvarande SGEA20 Samhällsgeografi: Grundkurs, 30 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsgeografi: Fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön