Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder

Kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder ger kunskap om dominerande undersökningsmetoder och tillvägagångssätt inom området informationssystem. Den erbjuder en diskussion om grunderna för vetenskaplig forskning inom IS, debatten mellan de "kvalitativa" och de "kvantitativa", ett brett utbud av metoder för datainsamling och analys, fundamentala forskningsfilosofier, Design Science Research inom IS, vetenskaplig kvalitet och forskningsetik samt forskningsskrivande.

Det yttersta syftet med kursen är att hjälpa studenterna att välja och använda lämpliga forskningsmetoder och teoretiska ramverk i den empiriska forskningsprocessen. Kunskap som utvecklas i denna kurs är därför avgörande för magisteruppsatsen.

Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar av kända IS-forskare, interaktiva diskussionsseminarier och workshops. Examinationen baseras på studenternas grupparbete under seminarierna, vilket inkluderar studentledda föreläsningar och litteratursammanfattningar samt att skriva ett slutligt forskningsförslag.

Kursansvarig

Osama Mansour

Förkunskaper

Kandidatexamen i informatik/informationssystem samt ytterligare 30 hp informatik/informationssystem på avancerad nivå eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön