Kommunikation, kognition och tillgänglighet

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kommunikation, kognition och tillgänglighet

Människor kommunicerar i olika syften, använder olika medier och utformar sina budskap med hjälp av skrivet och talat språk, gester, foton, diagram, grafer, kartor, rörliga bilder och andra grafiska medel. Det ställer krav på mottagares förmåga att tolka och förstå innehållet och kan vara kognitivt krävande. Det är därför viktigt att göra den audio-visuella informationen tillgänglig så att alla människor ska kunna uppfatta och ta del av innehållet, oberoende av perceptuell eller kognitiv förmåga. 

            Hur utformar vi kommunikativa produkter på människors villkor, så att alla ska kunna tolka och förstå innehållet? Hur gestaltar vi innehållet så att det blir begripligt, tillgängligt och användbart för alla målgrupper, även de med särskilda behov?               

I kursen kommer vi att ta upp grundläggande teorier och begrepp kring hur människor uppmärksammar, bearbetar, förstår och minns information som andra vill förmedla. Vi kommer att fokusera på mottagarperspektivet och använda olika metoder för att granska tillgänglighet och begriplighet för olika målgrupper (t.ex. personer med synnedsättning och blindhet, hörselnedsättning, dyslexi mm). Kursdeltagare kommer att arbeta med undertextning, bildbeskrivning, syntolkning och med språklig och kognitiv tillgänglighet. De kommer även att testa hur AI-stöd fungerar för olika grupper användare.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kommunikation, kognition och tillgänglighet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön