Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Helsingborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Helsingborg

Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation

Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.

Kursen fungerar som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Under kursen utvecklar du dina teoretiska kunskaper i strategisk kommunikation och hur de kan omsättas i praktiskt kommunikationsarbete.

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter. Praktiken ska omfatta minst 18 veckor heltidsarbete (motsvarande 720 arbetstimmar) vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation.

Studenten ska under praktiken sammanställa en portfölj av arbetsprover. Portföljen ska bestå av arbetsprover som sammanställs under praktiken och ska visa på både bredd och djup av studentens kompetens inom strategisk kommunikation.

Vid sidan av den verksamhetsförlagda praktiken, arbetet med en portfölj av arbetsprover arbetar studenten med ett avslutande reflektionspapper. Den avslutande uppgiften omfattar minst två veckor heltidsarbete (motsvarande 80 arbetstimmar) vilket motsvarar 4 timmar per vecka under 20 veckor.

Under kursen kommer du bland annat att lära dig:

Att använda teorier i praktiskt kommunikationsarbete

Att identifiera och analysera styrkor och svagheter i en organisations strategiska kommunikationsarbete

Att skapa en portfölj med relevanta arbetsprover inom strategisk kommunikation

Att självständigt finna lösningar på identifierade problem i en organisations kommunikation

Att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens i relation till arbetsuppgifter i yrkeslivet.

Tänk på att inför kursens start bör du kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik. På institutionens hemsida www.isk.lu.se finns information om de kriterier som en praktikplats ska uppfylla för att godkännas som praktikplats.

https://www.isk.lu.se/utbildning/fristaende-kurser

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom strategisk kommunikation eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön