GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2

Målet med kursen är att studenten tillsammans med de kunskaper som förvärvats i kursen GISA23 ska skaffa sig kompletterande grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS) och ett introduktion till kartografi och geodesi.

Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar. Dessa behandlar såväl svenska som internationell förhållanden och varierar i skala från det lokala till det regionala. De moment inom GIS- tekniken som på detta sätt behandlas omfattar grundläggande kartografi, inklusive projektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, bilder och tabeller), grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. I kursen ingår även kommunikationsträning. Särskild tonvikt läggs på kartografisk presentation av digitala geografiska data.

Kursen är nätdistribuerad och ges via internet utan tidssynkrona komponenter. Detta innebär att studenten tillgodogör sig kursmaterialet när det passar studenten bäst. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att välja mellan att genomföra den med 100 % och 50 % studietakt. Kursen är uppdelad i tematiska moduler som täcker de uppsatta lärandemålen. De teoretiska avsnitten utgörs av inspelade videoföreläsningar och textmaterial som distribueras via en digital lärplattform. Varje teoretiskt avsnitt innehåller teoretiska och praktiska inlämningsuppgifter där studenten visar på sin förståelse och tränar sina färdigheter. Samtliga inlämningsuppgifter är obligatoriska. 

https://www.nateko.lu.se/sv/utbildning/kurser-grundlaggande/geografiska-informationssystem-introduktion-2

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs GISA23 Geografiska informationssystem - introduktion 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön