Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
3 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt

Är du intresserad av att undervisa i skönlitterärt skrivande eller undervisar du redan och vill fördjupa dig i skrivpedagogik? Kursen FSPA01 är en kurs i skrivpedagogik som ges av Författarskolan på Lunds universitet. Kursen ges på kvartsfart med undervisning på campus.

Introduktion till skrivpedagogik

Kursen FSPA01 ger dig en introduktion i skrivpedagogik, till vad det innebär att undervisa i skrivande och till arbetet med texter i process. Det skönlitterära skrivandet är en ständig, analyserande och självreflekterande process, och vikt läggs därför vid skapandeprocessen, det egna skrivandet och textsamtalets metodik. Under kursen planerar och genomför studenten ett undervisningspass inklusive reflektion.

Individuellt skrivande och textsamtal

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att du som student under kursen genom skrivövningar fördjupar din förståelse för skrivprocessen och reflekterar över ditt eget skrivande. Genom läsning av och samtal kring kursdeltagares texter ges också fler perspektiv på skapandeprocessen och möjlighet att utforska textsamtalets metodik.

Kursens utformning

Kursen ges på kvartsfart med träffar på campus och eget arbete. Träffarna schemaläggs normalt sen eftermiddag. Examination sker genom ett heldagsseminarium i slutet av kursen.

Efter studierna

Detta är en kurs som går att kombinera med arbete eller kurser inom kreativt skrivande eller litterär gestaltning, och passar dig som vill kombinera eget skrivande med undervisning, och dig som utbildar dig till eller är verksam som exempelvis lärare eller bibliotekarie. För den som blir vill fördjupa sig i det egna skrivandet och litterär gestaltning är det möjligt att sedan söka till Författarskolans tvååriga grundutbildning.

 

https://www.sol.lu.se/kurs/FSPA01

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kurser om minst 60 högskolepoäng inom något av ämnena Litterär gestaltning, Kreativt skrivande, Biblioteks- och informationsvetenskap, Översättarprogrammet, Språkkonsultprogrammet, Förlags- och bokmarknadskunskap, lärarexamen i svenska eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön