Kemi: Yt- och kolloidkemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Yt- och kolloidkemi

Intresserad av att förstå processer som sker vid olika gränsytor i naturen? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, vid rengöring och målning, matlagning och industriella processer.

KEMB17. Kursen syftar till att ge övergripande förståelse av yt- och kolloidkemiska fenomen och deras många tillämpningar inom tillverkningsindustri, miljö, biologi, livsmedel och medicin.

Många processer i naturen och många processer som vi utnyttjar dagligen pågår vid en gränsyta, som kan vara en flat yta eller ytan av en liten partikel (kolloid). Detta innefattar t.ex. de komplexa processer som föregår vid cellens yta, rengöring, målning, matlagning och industriella processer som utvinning av mineral, vattenrening, och produktion av kemikalier. Du kommer att lära dig mer om dessa tillämpningar och vilka mekanismer och krafter som är viktiga för att processerna ska fungera. Viktiga fenomen som vätning, aggregering, emulgering, dispergering och skumbildning kommer att diskuteras. Vi kommer också att diskutera ytors egenskaper vad gäller laddning och vätning och hur detta påverkar adsorption av olika ytaktiva ämnen. Ytakiva ämnen själv associerar i lösning i olika strukturer som beror på ämnenas molekylstruktur och omgivningens egenskaper. Du kommer även att få en överblick av olika experimentella tekniker inom yt- och kolloid kemi. Under laborationerna får du också möjlighet att använda några av dem. 

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen behandlar grundläggande begrepp, terminologi och krafter verksamma inom yt- och kolloidkemin, ytors grundläggande egenskaper, adsorption av ytaktiva ämnen, fasbetende och fasdiagam av ytaktiva ämnen, syntetiska och biologiska kollodiala system, emulsion och skum, reologiska metoder och egenskaper, spridnings- och yttekniker samt mikroskopimetoder. 

I kursen ingår ett antal laborationer. Dessa är valda för att illustrera genomgångna teorimoment och befästa kunskaper samt att ge en överblick av viktiga yt- och kolloidkemiska mätmetoder och deras tillämpningar. 

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/grundniva

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, Fysik 2 samt 30 hp i kemi inkluderat godkända kurser motsvarande: KEMA20 Allmän kemi 15 hp KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp   Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Yt- och kolloidkemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön