Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik

Får du själv bestämma hyran vid andrahandsuthyrning? Vilka krav kan hyresvärden ställa på sin hyresgäst? Vilka regler gäller egentligen inom en bostadsrättsförening? Kursen riktar sig till dig som är bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, hyresvärd, aktiv inom en bostadsrättsförening eller för dig som är intresserad av området. Det krävs inga juridiska förkunskaper.

Allmänt om kursen

Under vår- och höstterminer finns möjlighet att delta i frivilliga seminarier på Campus Helsingborg. Seminarierna är inte nödvändiga för att klara kursen, men ger dig en möjlighet att fördjupa dig inom särskilt intressanta boenderättsliga frågor. Under dessa tillfällen har du också chansen att träffa lärare, examinator och dina kurskamrater.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Om kursen ges under sommaren går den på helfart (100 % studietakt) och löper över 10 veckor.

Kursen genomförs på distans med professionellt förinspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig.

Kursens innehåll

Kursen ger dig en förståelse för den svenska boenderätten och bland annat behandlar hyressättning, rätt till reparation och underhåll. Vi går även igenom besittningsskydd, överlåtelserättigheter och rätten att hyra ut i andra hand. Därefter följer en genomgång av de grundläggande principerna och hur dessa tillämpas på avtal som är kopplade till boende, till exempel upplåtelse av parkeringsplats. Slutligen kommer vi beröra reglerna kring bland annat hur en bostadsrättförening skapas, hur lägenheter överlåts samt frågan om hur en bostadsrättförening fungerar. 

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Seminarium

För dig som är intresserade erbjuds möjligheten till fördjupning inom särskilt intressanta frågor inom hyres- och boenderätten genom våra seminarier. Det är frivilligt att delta vid seminarierna på kursen. Totalt är det fem (5) seminarier som är utspridda under kursens gång, varav den inledande sker på distans och resterande fyra (4) sker på plats på Campus Helsingborg.

Självrättande test

För att löpande kunna testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna kan göras flera gånger och syftet är att underlätta din egen inlärning. Testerna är inte en del av de examinerande momenten.

Övningsuppgifter

De frivilliga övningsuppgifterna knyter an till de olika rättsområdena. Uppgifterna rättas och kommenteras med individuell feedback. Syftet med övningsuppgifterna är att hjälpa dig vidareutveckla dina kunskaper. Övningsuppgifterna är inte en del av de examinerande momenten.

Obligatoriska prov

I kursen ingår fem (5) obligatoriska skriftliga prov som omfattar totalt nio (9) högskolepoäng. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar från lärarna som arbetar på kursen. Du måste vara godkänd på samtliga prov för att få skriva kursens avslutande tentamen. Det spelar dock ingen roll om du blir godkänd på ordinarie prov eller ett omprov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar sex (6) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen och kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm. 

Vi besvarar dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta lärarna på kursen på arb@jur.lu.se eller 046 - 222 11 26.

https://www.jur.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/distanskurser/natburen-kurs-i-bostads-och-hyresrattsjuridik-15-hp

Förkunskaper

Grundläggande behörighet 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön