Kemi: Allmän kemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Allmän kemi

Är du intresserad av atomer och molekyler och vill veta mer om drivkrafter i molekylernas värld? Tag möjligheten att skaffa dig en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin.

KEMA20. Kursen knyter an till dina gymnasiekunskaper och syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. Man lär sig hur atomer och molekyler är uppbyggda, vilka krafter som håller dem samman samt vilka principer som kontrollerar detta. Inom termodynamiken studerar man vad som är drivkraften i molekylernas värld. Man lär sig de tre huvudsatserna och stöter bland annat på entalpi, inre energi och entropi. Termodynamiken kopplar till kemisk jämvikt och man räknar på vilket pH som olika syror och baser ger upphov till. Inom kinetiken erhålls en förståelse för reaktioners olika mekanismer. Kursen tar även upp grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi samt ger en introduktion till fasta tillståndets kemi. Förutom teoridelen så innehåller kursen en serie laborationer som syftar till att ge färdigheter i laboratoriemetodik genom att ge träning i att i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment.

Kursinnehåll

Föreläsningar och övningar

 • nomenklatur och formelskrivning för organiska och oorganiska föreningar inklusive de vanligaste trivialnamnen
 • enkla organiska molekylers struktur
 • orbitalteori, periodiska systemets uppbyggnad och modeller för kemisk bindning
 • intermolekylär växelverkan
 • stökiometri
 • gaslagarna
 • elementär termodynamik, kemiska grundbegrepp som entalpi, entropi och fri energi
 • fysikalisk och kemisk jämvikt
 • syra-basjämvikter i vattenlösningar samt löslighetsjämvikter
 • deskriptiv kemi för huvudgruppselementen samt elementens kretslopp
 • fasta tillståndet
 • elektrokemi
 • kinetik

Laborationer: Experiment inom kemisk analys, syntes och reaktionslära som är valda för att illustrera kursens teoriavsnitt.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/grundniva

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Allmän kemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön