Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri

Kursen inleds med den debatt om hur ekonomisk tillväxt påverkar miljön som pågått under hela efterkrigstiden. Vi låter motstridiga synsätt och tolkningar av data få komma till tals.

Under kursen kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar:

  • Vilka är de principiella förutsättningarna för en hållbar tillväxt utifrån insikter i demografi, teknisk, strukturell och institutionell förändring?
  • Vilka fördelar och nackdelar har ekonomiska och administrativa styrmedel i miljöpolitiken?
  • Vi kommer att skärskåda den så kallade miljökuznetskurvan, liksom det som kallas för delinking-studier av ekonomisk tillväxt, energi och koldioxid.
  • Vi kommer att jämföra teoretiska förklaringsmodeller, och särskilt granska populära förklaringar till kurvans vändpunkt, som tillskrivs stor betydelse för internationell handel eller övergången till servicesamhället.
  • Vi kommer att behandla en ekonomisk-historisk modell där tre industriella revolutioner framställs som alternativ.
  • Vi kommer även att granska det sviktande empiriska stödet för miljökuznetskurvan, och särskild vikt kommer läggas vid skillnaden mellan absoluta och relativa tal.
     

Förkunskaper

Grundläggande behörighet 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön