Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
3 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen

Vill du veta mer om hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunal äldreomsorg? Att utveckla evidensbaserad praxis är viktigt för att möta en åldrande befolknings behov av vård och omsorg.

Kursens innehåll

Den här kursen är för dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vill öka dina kunskaper inom områdena gerontologi och geriatrik. Kursen utgår från frågor aktuella inom äldreomsorgen och du kommer att lära dig mer om hur evidensbaserad praxis kan utveckla verksamheten i en hälsofrämjande och förebyggande inriktning.

Under kursens gång studerar vi:

  • Åldrande och ålderism.
  • Vanligt förekommande geriatriska sjukdomar och skador/tillstånd.
  • Begreppet evidens.
  • Tillämpning av evidensbaserad praxis.
  • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Kursens genomförande

Kursen löper över åtta veckor på deltid 25%. Kursen ges digitalt i kombination med ett tillfälle på campus som är obligatoriskt. Kursen bygger på att deltagarna aktivt bidrar med reflektioner och idéer som tar utgångspunkt i deras praktiska arbete.

I kursen ingår föreläsningar, studier av litteratur och webbaserad information, praktiska övningar för informationssökning och kritisk granskning, deltagarpresentationer samt gruppdiskussioner/seminarier. En digital lärplattform kommer att användas för kommunikation och information kring studieuppgifter och examinationsuppgift. Närvaro och aktivt deltagande krävs vid föreläsningar och seminarium under kursdagar på campus. Genomförande av examensuppgift i lärplattformen är obligatoriskt.

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha erhållit fördjupade kunskaper om åldrande, vanligt förekommande sjukdomstillstånd och skador och betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Detta gör att du kommer att ha en fördjupad kunskap om evidensbaserad praxis inom äldreomsorg.

Du når kursplanen via länk till kursplan, se nedan.

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

Kandidatexamen från arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), logoped-, psykolog-, sjuksköterske-, dietistprogrammet eller motsvarande inom hälsovetenskap.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön