Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Har du ett starkt intresse för matematik, matematisk statistik, numerisk analys och beräkningsvetenskap? Kandidatprogrammet i matematik ger dig gedigen teoretisk kunskap och möjlighet att skapa din egen utbildningsprofil.

Matematik utgör fundamentet för ett stort antal olika områden såväl inom forskning som i det övriga samhället. Dagens framsteg inom vetenskap och teknik, medicin och farmakologi, ekonomi och finans hade inte varit möjliga utan matematik. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem med tankens hjälp. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker - komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp.

Under utbildningen

Utbildningen är strukturerad på ett mycket flexibelt sätt. Ett stort antal kurser i matematik, statistik och numerisk analys är tillgängliga och kan kombineras med kurser inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och finans samt även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den första delen av programmet omfattar analys i en och flera variabler, grundläggande algebra, lineär algebra, matematisk statistik och sannolikhetsteori. Dessa kurser utgör den teoretiska kärnan som är grunden för tillämpad matematik, statistik, matematisk fysik, ekonomi och många andra områden. Efter de obligatoriska kurserna erbjuds du ett brett utbud av kurser i ren matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Du kan även välja valfria kurser på mer avancerad nivå inom de matematiska ämnesdisciplinerna samt inom andra ämnen tillgängliga över hela universitetet.

Om du har ett starkt intresse för ren matematik erbjuder programmet en studieväg på en högre teoretisk nivå som kan vidareutvecklas på masternivå. Om du istället är intresserade av mer tillämpade områden finns det en hög grad av flexibilitet i att välja kurskombinationer som är lämpliga för vissa yrken. Exempelvis kan kurser i matematisk statistik och numerisk analys kombineras med kurser i finansiell matematik och ekonomi. En annan vanlig väg är att kombinera studier i matematik och fysik. Varje inriktning innebär en annan kombination av kurser. Rekommenderade studievägar som är lämpliga för de olika inriktningarna finns tillgängliga, och studievägledning ges genom hela programmet. De flesta studenterna väljer att kombinera sina matematiska studier med fysik, datavetenskap eller ekonomi.

Många kurser och mycket kurslitteratur är på engelska, vilket gör dina kunskaper användbara internationellt. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

Examensarbetet kan utföras i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys. Projektet kan vara av teoretisk karaktär, men kan också göras inom ett tillämpat område i samarbete med en industriell partner.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Det finns en ökande efterfrågan på människor som kan strukturera och analysera de växande mängderna av producerade och lagrade data. Informationssamhällets tillväxt har lett till ett allt större behov av att förstå och kunna göra förutsägelser beträffande händelser och frågeställningar inom många olika samhällssektorer. En gedigen matematisk utbildning ger verktygen för sådana arbetsuppgifter.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

http://www.maths.lu.se/english/education/mathematics-bachelors-programme/

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön