Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning

Dyk in i atom- och nanoskalans värld och lär dig hur molekyler och atomer interagerar och binder med varandra. Få en förståelse för temperaturen och hur den påverkar jämvikter inom kemin och levande celler. Lär dig om spektroskopi, kvantkemi, intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik samt grunderna för Python-programmering inom kemin.

KEMM30. Kursen syftar till att ge en grundläggande ram för att beskriva (bio)molekyler och deras interaktioner ur ett grundläggande, mikroskopiskt perspektiv. Detta innefattar kvantkemi, statistisk termodynamik, intermolekylär växelverkan och spektroskopi. Studenten kommer att få en inblick i grundläggande aspekter av kemisk bindning, molekylära egenskaper och hur dessa relaterar till termodynamik, temperatur och interaktioner i lösning.

Studenten tränas i hur spektroskopi och modeller för intermolekylära interaktioner kan användas för att förstå grundläggande egenskaper hos biomolekyler, såsom proteiner, DNA och membran. Begrepp som hydrofoba växelverkningar, kooperativ bindande, depletion-interaktioner, vätebindning, elektriska dubbelskikt behandlas.

För att hantera stora dataset, genererade antingen från experiment, simuleringar eller databassökningar, kommer studenten att tränas i grundläggande programmerings- och skriptkunskaper för att hantera, analysera och presentera komplexa data.

 

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar kvantkemi och statistisk termodynamik, inklusive en statistisk tolkning av entropi, ensembler. Kursen belyser grundläggande bidrag till interaktioner mellan atomer, (bio)molekyler och ytor. Kursen omfattar också grundläggande programmering/skript för import och analys av komplexa data, montering, visualisering och presentation av data. Grunderna för rotations-, vibrations- och elektroniska spektroskopier, både i absorptions- och utsläppslägena samt grundläggande begrepp, Ramanspektroskopi och cirkulär dikroismspektroskopi behandlas också.

Övningarna illustrerar och exemplifierar de begrepp som introduceras och diskuteras i föreläsningarna. 

Laborationer illustrerar och exemplifierar de begrepp som introducerades i föreläsningarna och kan vara experimentella eller beräkningsmässiga. Studenterna tränas i rapportskrivning och peer review där andra rapporter kritiseras och konstruktiv återkoppling utbyts.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerad-niva

Förkunskaper

Grundläggande behörighet, Engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser, inklusive godkända kurser motsvarande: KEMA20 Allmän kemi 15 hp, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA03 Biokemi  - grundkurs 7,5 hp, KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 hp, och MATA03 Matematik för naturvetare 1 15 hp. Kraven är uppfyllda även för den som har grundläggande behörighet, Engelska 6/B, samt godkända kurser motsvarande: 75 hp fysik inklusive kunskaper motsvarande FYSC11 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp och FYSC13 Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp, samt 30 hp matematik. Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön