Neurologisk rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Neurologisk rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv

Arbetar du med personer med neurologiska sjukdomar och skador och vill lära dig mer om hur man kan arbeta med personcentrerad sammanhållen vård och rehabilitering? I denna kurs kommer du att få fördjupade kunskaper om olika neurologiska sjukdomstillstånd, evidensbaserade åtgärder och om teamsamverkan i ett vårdkedjeperspektiv.

Kursens innehåll

Innehållet är utformat för att möta behov hos olika professioner kring hur vård och rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar kan utformas idag och i framtida sjukvård.

Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om:

  • olika neurologiska sjukdomstillstånd
  • teamarbete och rehabiliteringsprocessen
  • aktuella riktlinjer och kunskapsunderlag om evidensbaserade åtgärder
  • personcentrerat arbetssätt och sammanhållen rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv
  • hur förbättringsarbete kan stödjas och genomföras i den egna verksamheten

Kursens genomförande

Kursen ges på kvartsfart och utbildningen sker till stor del på distans, med en del campusförlagda undervisningsmoment. Kursen innehåller föreläsningar men bygger framför allt på studentaktiva lärandemetoder såsom gruppdiskussioner, eget arbete och seminarier. Tid för egna studier kommer att behövas mellan de schemalagda undervisningstillfällena.

Efter kursen

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha fått en uppdaterad kunskap om neurologiska sjukdomar och hur man kan arbeta mera personcentrerat genom hela vårdkedjan. Kursen kan ingå som en del i en magister- eller mastersutbildning.

 

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

Språkkunskaper motsvarande Svenska 2 och Engelska 6 samt examen på högskolenivå om minst 180 högskolepoäng inom fysioterapi, arbetsterapi, logopedi, omvårdnad, medicin, psykologi, eller socialt arbete.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Neurologisk rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön