Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

Vill du förbättra dina samtalsfärdigheter? Är du nyfiken på och vill lära dig mer om aktivt lyssnande och olika verbala och icke-verbala samtalsverktyg? Kursen Samtals- och intervjuteknik ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper utifrån flera perspektiv. Under kursen får du även praktisk övning i att genomföra olika typer av samtal och intervjuer.

Kursens innehåll

Kursen består av två delkurser, där den första fokuserar på grundläggande teori och färdigheter. I denna del av kursen övar vi på utforskande samtal och genomför samtalstekniska analyser av varandras arbeten. I den andra delkursen får du testa dina nya kunskaper i ett projektarbete där metoden kvalitativ forskningsintervju står i fokus. I denna del får du lära dig att konstruera en intervjuguide, intervjua samt att analysera och rapportera intervjudata.

Under kursen får du insikt i:

  • Hur vi i vår kommunikation använder olika typer av verbala samtalsverktyg, så som frågor, reflektioner och sammanfattningar.
  • Hur samtal påverkas av ickeverbal kommunikation, som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tempo.
  • Hur samtal påverkas av olika mellanmänskliga och psykologiska faktorer.
  • Vilken betydelse faktorer som empatisk förmåga, professionalitet och icke-dömande förhållningssätt har för upplevelsen av bemötande.
  • Hur dessa kunskaper kan appliceras i ett utforskande samtal i en professionell kontext.
  • Hur kvalitativa forskningsintervjuer kan användas som verktyg för att få insikt i andras erfarenheter och perspektiv.

Upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar i seminarieform och ett projektarbete i grupp.

Efter kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha fått både teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av att genomföra samtal och intervjuer. Du har fått tillfälle att reflektera kring ditt personliga sätt att kommunicera och övning i att tillämpa olika metoder och verktyg. Kursens innehåll är till nytta för alla som på något sätt möter och samtalar med människor i sin yrkesroll. Fokus är på professionella samtal men många av de studenter som tidigare gått kursen menar att även deras sätt att kommunicera privat har påverkats positivt.

https://www.psy.lu.se/utbildning/dig-som-vill-studera-psykologi/att-studera-fristaende-kurser

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön