Statsvetenskap: Miljö- och planetär politik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Statsvetenskap: Miljö- och planetär politik

Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att mänskligt driven resursanvändning och miljöförändring orsakar föroreningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar i en skala som äventyrar jordens beboelighet. För att förstå och förklara dessa miljö- och hållbarhetsutmaningar krävs teoretisk och empirisk kunskap om varför politiska åtgärder hittills varit otillräckliga för att hantera dem på en planetär skala, och varför lämpliga åtgärder än idag framstår som ogripbara och svåra att genomföra. Kursen introducerar hur både ett miljöperspektiv och ett planetärt perspektiv är nödvändigt för att förstå oförmågan att hantera miljöproblem liksom för att peka ut vägar för att hantera dem bättre. Ett planetärt perspektiv bygger på att den politik som genomdrivs baseras på ett bredare angreppssätt som spänner över såväl politikområden som politiska nivåer. En planetarisk politik utgår från de ekologiska gränser som naturen sätter. Kursen behandlar grön politisk teori, gröna rörelser och politiska partier, internationella överenskommelser och miljöpolicys på olika politiska nivåer. Fokus ligger på kunskap om maktasymmetrier, olikartade intressen och motstridiga normer både som hinder för politisk handling och som områden för potentiell förändring. Kursen är uppdelad i fyra delar: (1) begrepp och teorier, (2) politikområden, (3) politiska nivåer samt (4) hållbara framtider.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap eller motsvarande, inklusive examensarbete i något av dessa ämnen, samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statsvetenskap: Miljö- och planetär politik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön