Sociologi: Fortsättningskurs, distans

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Sociologi: Fortsättningskurs, distans

Kursens syfte är att ge en fördjupad presentation av sociologisk teori och metod samt en djupare förståelse inom ett temaområde. Du väljer ett temaområde vid kursstart.

SOCA07, Sociologi: Fortsättningskurs. Start hösttermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.) Distanskurs som ges pa halvfart. 

Kursen består av följande delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng:

Delkurs 1: Sociologisk teori 1

Utifrån en tematisk översikt över olika sociologiska begrepp och teorier fördjupas analysen på mikro-, meso- och makronivå. Framväxten av modernitetens institutioner och organisationer tydliggörs utifrån klassikerna mot vars bakgrund betydelsen av dagens identiteter, sociala rörelser och synen på kunskap analyseras. Emotionernas sociologi belyses och diskuteras. Genusfrågans olika ståndpunkter och kunskapssyner behandlas, liksom hur globaliseringen kan analyseras som ett världssystem.

Delkurs 2: Sociologisk teori 2

Första hälften av delkursen ägnas grundläggande tankegångar hos Marx och Durkheim med strukturalismen som centralt perspektiv och begrepp. Den andra hälften av delkursen ägnas teoretiker som Norbert Elias och Pierre Bourdieu. Centrala begrepp som habitus, fält och figuration diskuteras. Kursens syfte är att pröva och diskutera begrepp som lämpar sig för analys av dagens samhälle.

Delkurs 3: Valbar temakurs

I denna delkurs ska studenten fördjupa sina kunskaper inom något av de teman som erbjuds gällande termin. Valbara teman är socialpsykologi och organisationssociologi. Inom varje tema diskuteras såväl klassisk som modern sociologisk teori och forskning.

Delkurs 4: Metod

Delkursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder som används för att genomföra sociologiska analyser. Under kursen diskuteras olika filosofiska grunder för empiriska undersökningar samt praktiska tillvägagångssätt för informations- och datainsamling. Under kursens senare del ska studenten tillämpa kunskaperna genom övningar i dataanalys, intervjuteknik och deltagande observation.

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/fortsattningskurser-pa-grundniva

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i sociologi.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi: Fortsättningskurs, distans

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön