Fysik: Experimentella verktyg

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Fysik: Experimentella verktyg

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i viktiga verktyg och tekniker som används i experimentell naturvetenskap i allmänhet och fysikexperiment i synnerhet. Kursen behandlar även framtidsperspektiv för fysikforskningens infrastruktur.

Kursen består av två delar, elektronikmoment och statistik- och redovisningsmoment.

Elektronikmomenten syftar till förståelse av hur signalbearbetning och datainsamling sker i moderna experiment. Likheten med modern elektronik och digitalteknik i samhället är påfallande och vardagsexempel belyses. Studenten får kunskap att kommunicera den moderna elektroniken med experter och det omgivande samhället.

Elektronikmomentets huvudsyfte är att beskriva hur data samlas in, från analog elektronisk bearbetning av elektriska mätssignaler från sensor/detektor via digitalisering till insamling och lagring av data i realtid. Grundläggande analog och digital elektronik utgör basen men även avancerade moderna lösningar, som specialanpassande integrerade kretsar och programmerbar digital elektronik samt gängse laboratorieinstrumentering berörs. Den experimentella elektronikkedjan sätts i relation till modern, digital vardagselektronik med genomarbetade exempel. Praktiska moment i analog och digital elektronik ingår.

Statistik- och redovisningsmomenten innehåller grundläggande statistik- och sannolikhetslära, där binomial-, normal- och poissonfördelning studeras och begreppet konfidensnivå introduceras. Statistik -och redovisningsmomenten behandlar även principer för redovisning av mätresultat där funktionsanpassning med chi-2 test samt principer för parametrisering av data studeras. Genomförande av felberäkning samt redovisning av statistiska och systematiska fel ingår även i momenten.

https://canvas.education.lu.se/courses/11997

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 75 hp i fysik och 45 hp i matematik, alternativt en kandidatexamen i fysik eller motsvarande, engelska 6/B samt grundläggande behörighet.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Fysik: Experimentella verktyg

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön