Masteruppsats i medicinsk vetenskap

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
30 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masteruppsats i medicinsk vetenskap

Kursen omfattar ett enskilt examensarbete vilket krävs för att du skall erhålla en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap.

Har du frågor om hur du kan planera din examen är du välkommen att ta kontakt med studievägledningen.  

Kursens innehåll

Kursen innefattar planering och genomförande av ett examensarbete inom ditt huvudområde. I detta ingår att upprätta en projektplan, hantera och analysera data samt sammanställa och diskutera resultaten, skriftligt såväl som muntligt. Det ingår att vid seminarier kritiskt granska och diskutera en medstudents projektplan och examensarbete. Under temat "Från forskning till praktisk nytta" ska du också presentera examensarbetet på en poster och diskutera denna.

Kursens genomförande

Examensarbetet inom ditt huvudområde skrivs på engelska, genomförs under handledning och syftar till att utveckla färdigheter som behövs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Som student förväntas du aktivt söka kunskap, tänka kritiskt och självständigt lösa problem.

Kursen bygger vidare på tidigare kurser, har ett problemorienterat arbetssätt och består huvudsakligen av självständiga studier med enstaka dagar på campus då det är obligatoriska seminarier och frivilliga workshops.

Läs mer detaljer om examensarbetets genomförande och examinationens fyra provmoment i kursplanen, följ länk till kursplan nedan.

Efter kursen

Efter avklarad kurs kommer du kunna ansöka om en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap inom ditt huvudområde förutsatt att övriga kursfordringar uppfyllts.

Huvudområden i medicinsk vetenskap: arbetsterapi; audiologi; biomedicinsk laboratorievetenskap (gäller endast magisterexamen); fysioterapi; logopedi; omvårdnad; radiografi; samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Ytterligare information om vad som krävs för en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap finns på lärplattformen Canvas, följ länken nedan.

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

Behörighetskrav är examen från arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk laboratorievetenskap, fysioterapeut/sjukgymnast-,  logoped-, sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterskeutbildning motsvarande en kandidatexamen (180 högskolepoäng) alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap. Kunskaper i engelska motsvarande godkänt betyg i engelska 6/engelska B från svenskt gymnasium. Därutöver krävs kurser på avancerad nivå omfattande minst 45 hp inkluderande kursen Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå 7,5 hp samt minst en av kurserna Kvalitativa metoder inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå 7,5 hp, Kvantitativa metoder inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå 7,5 hp eller Evidensbaserad praktik 7,5 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masteruppsats i medicinsk vetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön