Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi

Som geolog finns många möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vill du arbeta med att utvinna och skydda vårt grundvatten? Eller ta reda på om marken på en viss plats lämpar sig för vägbyggen eller tunnlar? Eller kanske göra riskbedömningar och förvalta naturresurser?

Geologi handlar om jordens uppbyggnad och förändring samt livets utveckling över hundratals miljoner år. Geologer studerar alltifrån hur våra kontinenter har bildats och förflyttat sig till hur vi kan planera samhället på ett hållbart sätt. De arbetar också med att kartlägga naturresurser och utvinna dem på ett så miljövänligt sätt som möjligt, både vad gäller tillgången till rent vatten och olika ämnen som utvinns ur mineral och malmer. Geologer studerar också hur vårt landskap har byggts upp under istiderna. Med hjälp av den kunskapen kan de göra bättre förutsägelser om hur marken ser ut på olika ställen, vilket är viktigt vid exempelvis byggnation, vattenutvinning och hantering av föroreningar.

Under utbildningen

Under utbildningen får du bland annat lära dig om berggrund och jordarter, vattnets rörelse i marken samt geotermisk energi och koldioxidlagring. Du studerar även klimatets förändringar och växt- och djurvärldens utveckling i olika tidsperspektiv. Studierna består av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, praktiska studier i fält samt egna projekt. Du lär dig exempelvis att göra geofysiska undersökningar, ta prover samt sammanställa och tolka data. Exkursionerna som ingår i utbildningen går både till platser i Sverige och utomlands. Tidigare exkursioner har exempelvis gått till glaciärer i Norge, Kanarieöarna och österrikiska alperna.

Dina studier inleds med ett basblock med geologikurser under tre terminer, vilket ger dig en stabil grund att stå på inför dina fortsatta studier. Du läser därefter kurser som du väljer själv och kan på så sätt forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Du kan exempelvis välja att läsa praktiskt inriktade kurser som förbereder dig för arbetslivet som geolog. Du kan också läsa en termin utomlands eller göra praktik på en arbetsplats. Under sista året gör du ett examensarbete i samarbete med en forskargrupp eller en extern partner, exempelvis ett konsultföretag eller en myndighet.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och tar del av högaktuella forskningsprojekt. En hel del av kurslitteraturen är på engelska, vilket gör dina kunskaper användbara internationellt. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du redo att börja arbeta inom geologiområdet. Du kan också välja att fortsätta med en masterutbildning och därmed bli bättre förberedd för avancerad yrkesverksamhet, inklusive forskning. Vårt masterprogram har tre inriktningar - berggrundsgeologi, kvartärgeologi och biogeologi. Läs mer på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram. 

Som geolog kan du bland annat arbeta med hållbar utvinning av grundvatten, bergmaterial, malmer och andra georesurser. Du kan få jobb som miljö- och naturvårdshandläggare, miljökonsult, geotekniker eller geokemist. I Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet. Tidigare studenter har exempelvis anställts hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, olika gruvbolag och inte minst miljökonsultföretag. Som geolog har du stora möjligheter att arbeta utomlands, exempelvis med vattenfrågor i utvecklingsländer.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

https://www.geologi.lu.se/grund-avancerad-utbildning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik D.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön