Masterprogram i tillämpad klimatstrategi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i tillämpad klimatstrategi

Masterprogrammet i tillämpad klimatstrategi är unikt i sitt slag i Sverige och välkomnar alla med en valfri kandidatexamen. Drömmer du om att få jobba med frågor som rör framtidens klimat? Denna tvärvetenskapliga utbildning ger dig kompetens att arbeta med både klimatanpassning och utsläppsreducerande åtgärder som behövs för att förändra förutsättningarna för klimatet.    

Det här masterprogrammet är framtaget för dig som vill ha kunskap och verktyg att förändra och påverka både samhället och klimatet. Programmets kurser ger dig fördjupad kunskap om både konsekvenserna av ett förändrat klimat och olika typer av åtgärder för att förebygga och minska effekterna. Speciellt bra passar utbildningen om du vill arbeta med att hantera och minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och öppen för den som har både intresse för klimatfrågan och en valfri kandidatexamen. Programmet har ett unikt upplägg där du använder dina tidigare ämneskunskaper för att profilera dig inom klimatområdet. Både studenter och föreläsare på programmet har olika bakgrund. Utbytet av olika erfarenheter och synsätt gör att du lär dig om klimatfrågan från olika perspektiv. Under utbildningen får du tillgång till universitetets samlade kompetens om klimatförändringen. Masterprogrammet ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Under det första året läser du inledningsvis en kurs som ger dig en naturvetenskaplig förståelse för klimatet och dess förändring samt kopplingar mellan klimatfrågan och viktiga samhälls- och miljöfrågor. Därefter läser du om klimatpolitisk styrning och förvaltning, följt av en kurs i hållbar samhällsplanering, med fördjupningar och praktiska exempel på hur denna planering bedrivs i ett klimatperspektiv. Du läser dessutom en kurs om viktiga metoder för klimatstrategiskt arbete, såsom livscykelanalys samt risk- och sårbarhetsanalys.

Den tredje terminen innefattar valfria kurser, exempelvis fördjupning inom ditt kandidatområde, ytterligare miljökurser eller praktik. Praktiken genomförs på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig både bred och handfast kunskap för ditt framtida yrkesliv. Arbetsmarknaden för klimatstrateger är stor och växande. Det behövs klimatkompetens inom alla sektorer i samhället och näringslivet, idag och i framtiden. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med klimatfrågor inom både privat och offentlig sektor, på lokal, regional eller nationell nivå. Beroende på din inriktning kan du jobba exempelvis som klimatstrateg, konsult, samhällsplanerare, klimatcoach, handläggare, förhandlare, energi- och klimatrådgivare, sakkunnig eller projektledare. Masterprogrammet ger också en god bas för forskarutbildning inom området.

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/kurser-och-program-i-miljovetenskap/masterprogram-120-hp/tillampad-klimatstrategi

Förkunskaper

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i tillämpad klimatstrategi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön