Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum

Vad avgör hur människor väljer att organisera sina gemensamma angelägenheter? Problemet med att skapa politisk ordning är ett av statsvetenskapens kärnområden. Kursen presenterar inledningsvis den politiska ordningens problem utifrån ett historiskt-sociologiskt respektive filosofiskt perspektiv. Därefter ges en provkarta på hur ordningens problem har behandlats inom det politiska tänkandet. Momentet innefattar en bred översikt av det tankearbete som lagts ner på ordningens problem genom tiderna, och uppmärksammar också metoder och tekniker avsedda för studiet av politiska idétraditioner. Bland teman som avhandlas kan nämnas, institutioner och institutionsbyggande, informella maktordningar och hur politisk ordning vidmakthålls. Kursens diskuterar också politisk ordning utifrån ett tids- och rumsperspektiv. Här behandlas teoretiska perspektiv på förändring och kontinuitet, liksom tidsbegrepp och temporala metaforer inom politiken. När det gäller rumsliga föreställningar om politisk ordning behandlas sådant som centrum och periferi, globalisering, regionalisering och federalism. Kursen behandlar en fundamental statsvetenskaplig problematik som ligger till grund för fortsatta studier inom alla statsvetenskapens subdicipliner på avancerad nivå. Kursen utgör ett obligatorisk inslag på det samhällsvetenskapliga masterprogrammet med ämnesinriktning mot statsvetenskap.

Förkunskaper

90 hp i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap inklusive examensarbete i något av dessa ämnen samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön