Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

Är du intresserad av att ägna dig åt bevarande av arter och ekosystem, miljöfrågor, organismers evolution eller djurs beteende? Kandidatprogrammet i biologi ger dig en rad spännande alternativ för ditt framtida yrkesliv.

Biologi är ett brett ämne och omfattar allt levande, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband. Kunskap om biologisk mångfald på land och i vatten är en central del inom biologin, liksom förmågan att inventera och artbestämma växter och djur. Förlorad biologisk mångfald kan allvarligt skada funktionen hos våra ekosystem. Biologi kan också handla om djurs beteenden och hur deras sinnen fungerar. Det kan även handla om hur miljögifter och klimatförändringar påverkar organismer.

Under utbildningen

Programmets första tre terminer ger dig kunskap inom alla delar av biologin och omfattar ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, genetik, evolution, zoologi, botanik, ekologi samt statistik. I kurserna ingår föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och egna projekt. Du kommer att arbeta på labb och i fält och lära dig att sammanställa och analysera biologiska data, göra beräkningarsamt presentera projekt både muntligt och skriftligt. Detta är färdigheter som du har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivare.

Termin 4-6 läser du valbara respektive valfria kurser och gör ett examensarbete. Valbara kurser är exempelvis kemi, GIS (geografiska informationssystem), miljörätt eller miljövetenskap. De valfria kurserna kan vara inom biologi så att du får djupa ämneskunskaper, men du har också möjlighet att läsa kurser inom ett helt annat fält. Detta gör att du kan forma din utbildning efter egna intressen och framtidsplaner. Ditt examensarbete gör du antingen hos en forskargrupp, en myndighet eller ett företag.

Under hela studietiden kommer du att komma i kontakt med forskare och ta del av högaktuella forskningsprojekt. Inom utbildningen finns även möjlighet att få inblick i arbetslivet genom att göra praktik eller projekt exempelvis på en kommun, länsstyrelse eller vid ett konsultföretag i miljöbranschen, men även hos en forskargrupp vid universitetet. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen, och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter kandidatutbildningen väljer de flesta att läsa vidare på ett masterprogram i exempelvis biologi eller miljövetenskap. Läs om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram. 

Som biolog kan du arbeta med natur- och miljövård inom kommuner och länsstyrelser eller med inventeringar av växter och djur på konsultföretag. Du kan även jobba med utredningar inom offentlig sektor. Kommunikation och information är andra arbetsområden för biologer. Då finns möjlighet till anställning exempelvis på ett naturrum eller som vetenskapsjournalist. Efter masterutbildningen väljer många biologer en doktorandutbildning för att forska. Det är också vanligt att man läser vidare och blir högstadie- eller gymnasielärare med biologi som ett av undervisningsämnena.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

https://www.biologiutbildning.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kandidatprogrammet-i-biologi

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön