Filmvetenskap: Filmhistoriografi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Filmvetenskap: Filmhistoriografi

Vad är filmhistoria egentligen? Hur kan filmhistoria skrivas och vad bygger den på för material? Vilka är de teoretiska perspektiven på filmhistorien? Hur ska vi förstå filmarkivens roll i filmhistorieskrivningen? Vad innebär digitaliseringen för forskningen? Kan vi lita på de filmhistoriska översiktsverken? Kursen ges på campus.

En kritisk översikt över filmhistorieskrivningen

Den här kursen som ges på helfart på campus i Lund - kan läsas som fristående samt som obligatorisk delkurs inom kandidatkursen i filmvetenskap. Kursen ger dig en kritisk översikt över filmhistorieskrivningen, filmhistoriografin, och dess skiftande villkor. Den lyfter fram filmarkivens roll i filmforskningen och tar upp filmens karaktär av kulturarv som bevaras och sprids på skilda vägar. 

Kursen problematiserar den historiska förståelsen av filmkonsten och ger därmed en ingång över skilda historiografiska perspektiv, men innehåller också handfasta baskunskaper om filmbevarande, filmrestaurering, filmhistorieskrivning, kanonbildning, periodisering och urvalsfrågor. Kursinnehållet är visserligen filmvetenskapligt till sin karaktär men är också av stort intresse för alla som använder film som källa till kunskap, till exempel historiker och etnologer.

Undervisningsform och examination

Kursens undervisningsspråk är svenska. Kursseminarierna ges på campus och slutexaminationen består av en skriftlig uppsats samt en muntlig presentation av uppsatsen.

https://www.sol.lu.se/kurs/FIVH12

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs FIVA10 Filmvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs, eller 60 högskolepoäng i progressiv följd inom relaterade humanistiska ämnen som till exempel Historia, Visuella studier, Litteraturvetenskap.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Filmvetenskap: Filmhistoriografi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön