Lingvistik: Grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Lingvistik: Grundkurs

I kursen ges en bred introduktion till ämnet lingvistik, så att den studerande skall kunna orientera sig inom ämnet, definiera och använda dess terminologi och veta i stort vilka frågeställningar och tillvägagångssätt som är relevanta för lingvistisk forskning.

Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Den studerande får även inom kursens ram skriva enklare vetenskapliga texter.

Kursens övergripande syfte är att den studerande genom empiriskt arbete utvecklar sin förståelse för lingvistisk teori.

Följande delkurser ingår:

Delkurs 1: Lingvistik: Människans språk

Delkurs 2: Fonetik: Introduktionskurs

Delkurs 3: Lingvistik: Världens språk

Delkurs 4: Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning

 

Delkurs 1, "Människans språk" behandlar olika sidor av språket, morfologi, syntax, semantik, pragmatik och deras tillämpningsområden, samt språksläktskap, språkhistoria, språket uppkomst och sociolingvistik. Syftet med kursen är att ge en bred kunskap om dagens lingvistik.

Delkurs 2, "Fonetik: Introduktionskurs" behandlar artikulatoriska och akustiska  aspekter av tal och språk, inkluderande fonetik och fonologi.

Delkurs 3, "Världens språk" fördjupar och breddar kunskaperna i språklig diversitet, språktypologi, språksläktskap och språklig klassificering.

Delkurs 4, "Språkinlärning och språkbearbetning" behandlar aspekter av språkets inlärning och bearbetning, med fokus på inlärning av första- och andraspråk samt psyko- och neurolingvistik.   

Förkunskaper

Grundläggande behörighet 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lingvistik: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön