Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys

Denna kurs ger dig en fördjupad ingång i vad det innebär att forska: Vilka vetenskapliga metoder finns att tillgå? Vilka är deras vetenskapsteoretiska förankring? Hur ska olika typer av datamaterial tolkas och analyseras? Kursen ger dig ökad förmåga till att kunna arbeta självständigt med kvalificerade analyser av kvantitativt och kvalitativt datamaterial.

Kursens innehåll

Detta är en fristående kurs på avancerad nivå som har tagits fram för att du som socionom ska få ökad förståelse för kunskapsproduktion inom socialt arbete och för relationen mellan vetenskapsteori, metod och analys. Kursen är obligatorisk  inom masterprogrammet i socialt arbete.

Under kursen får du:

  • ökad kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder
  • en fördjupning i olika metoders vetenskapsteoretiska traditioner, deras historik och utveckling
  • tillämpa olika metoder, lära dig tolka och analysera olika typer av datamaterial
  • kritiskt diskutera och analysera olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
  • problematisera och granska olika metoders fördelar och nackdelar

Kursen ges på halvfart i en jämn takt under en hel termin. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska workshopar och datalaborationer.

Efter kursen

Kursen är forskningsförberedande och användbar för dig som självständigt vill kunna genomföra analyser av socialt arbete. Den är också till för dig som vill bli bättre på att reflektera över etiska förhållningssätt i relation till olika forskningsmetoder. Efter kursen kommer du dessutom kunna problematisera olika metodologiska perspektiv och begrepp i förhållande till kvalitativt och kvantitativt samhällsvetenskapligt arbete.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.  

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön