Företagsekonomi: Grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Företagsekonomi: Grundkurs

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund i företagsekonomi, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom marknadsföring, redovisning, organisation, ekonomistyrning, entreprenörskap och innovation. Kursen ger en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och inleds med en ämnesintroduktion. Kursen är uppbyggd av sex olika delar:

  • Introduktion till studier i företagsekonomi lägger grunden för den fortsatta kursen genom att synliggöra ämnets olika perspektiv. Olika sätt att lära och bygga kunskap är centrala teman, liksom konkreta studierelaterade färdigheter.
  • Marknadsföring behandlar utveckling av marknadsanalyser, marknadsföringsstrategier och skapandet av lönsamma relationer med kunder. Grundläggande begrepp och teori inom området belyses.
  • Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl principiell som praktisk förtrogenhet med framtagande och analys av redovisningsinformation.
  • Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, hur organisationer styrs, leds och förändras. Särskilt fokus ligger på företags, och andra organisationers, inre funktionssätt men också ett bredare samhällsperspektiv på organisationer tas upp. Grundläggande begrepp och teorier inom området belyses.
  • Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke-finansiella mått, kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter. Grundläggande begrepp och teorier inom området belyses.
  • Entreprenörskap och innovation handlar om entreprenörskap, innovation, förändring och förnyelse inom nystartade företag och befintliga organisationer. Fokus ligger på hur status quo kan utmanas och hur idéer kan omvandlas till konkreta start-up-projekt och affärsmodeller.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön