Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA01 är det första steget i den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet. Utbildningen ges på helfart med undervisning på campus i Lund.

Vad innehåller grundkursen i Litterär gestaltning?

Kursen FLGA01 ger dig en introduktion till litterär gestaltning, till vad det innebär att utbilda sig i ämnet, till det skönlitterära skrivandet och till författarrollen. I de olika delkurserna tränas grundläggande litterär berättarteknik och kunskaper inhämtas om läsarter, respons, insamling av material med mera. Stor vikt läggs vid det skönlitterära skrivandet som en ständig, analyserande och självreflekterande process, samt vid hur man ger och tar konstruktiv respons i textsamtal.

Individuellt skrivande

Målet för det egna skönlitterära skrivandet under den första kursen är att du som student fördjupar din förståelse för skrivprocessen, laborerar med olika typer av skrivande, insamlar material och reflekterar över din egen och andras skapandeprocess.

Hur är kursen utformad?

Grundkursen är den första kursen i din 2-åriga utbildning på Författarskolan.

Kursen FLGA01 ger en introduktion till ämnet och utbildningen, och är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning. Studierna är förlagda på campus vid Språk- och Litteraturcentrum i Lund och ges på helfart.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Efter studierna

Efter studierna vid Författarskolan finns det många möjligheter för vidare studier. Du kan välja att komplettera med en kandidatexamen i Litterär gestaltning eller direkt läsa vidare våra avancerade kurser inom Författarskolan. Vår grundutbildning består av 120 högskolepoäng och det är möjligt att söka kurser på Författarskolans avancerade nivå efter grundutbildningen.

https://www.sol.lu.se/kurs/FLGA01/

Förkunskaper

Grundläggande samt 60 hp i ett akademiskt ämne eller 3 års arbetslivserfarenhet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön